Juny 2022 – Relacions conscients, i persones difícils.